exit
search

Проекти ЦППР

Назва проекту
Період
Донор
Сума гранту

Завдання проекту:

1. Запобігання зміні Конституції в закритому режимі виключно в тимчасових політичних інтересах в Україні, налагодження діалогу влади з експертним середовищем.

2. Залучення активного громадянського суспільства до конституційного процесу, насамперед експертного.

У перспективі ми очікуємо отримати процес зміни Конституції за демократичними процедурами – оприлюднення концепції майбутніх конституційних змін,  зелена книга, широке експертне обговорення, біла книга і як результат якісні законопроекти щодо зміни Конституції України в інтересах суспільства з дотримання конституційної процедури зміни Конституції.

27.11.2019 10.12.2019
Міжнародний Інститут сприяння демократії та виборчим процесам (IDEA)
€ 8,142
18.10.2019 30.06.2020
Міжнародна фундація виборчих систем (IFES)
₴ 321,000

Мета проекту

1) Перегляд нового законодавства про демократичний референдум, що відповідає міжнародним стандартам, та проведення інформаційної кампанії щодо його прийняття (перегляд та просування проекту Закону № 2145-а (у попередньому скликанні парламенту);

2) Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з метою підвищення обізнаності громадян щодо референдумного законодавства.

16.10.2019 16.04.2020
Посольство США в Україні
$ 24,935

Мета проекту — сприяти ефективності та результативності Державного бюро розслідувань (ДБР) — провідного слідчого органу, призначеного для боротьби зі злочинами, вчиненими високопоставленими державними службовцями та правоохоронцями, — шляхом оцінки ДБР,  а також оцінити внутрішні та зовнішні загрози незалежності ДБР. 

01.09.2019 31.03.2020
Міністерство закордонних справ Данії
€ 43,898

Мета проекту

Сприяння становленню ВАС та здійсненню ним правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів.

Завдання проекту

 1. Громадський моніторинг процесу інституційної та організаційної розбудови Вищого антикорупційного суду, визначення та узагальнення проблем цього процесу.
 2. Громадський моніторинг здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, визначення проблем і типових недоліків у цій діяльності Суду.
 3. Інформаційне, науково-методичне та інше сприяння належній розбудові Вищому антикорупційному суду і його діяльності зі здійснення судочинства.
 4. Перманентне інформування стейкхолдерів та суспільства про процес інституційної та організаційної розбудови ВАКС і проблеми здійснення ним судочинства.

Проект продовжує роботу з розробки районного (повітового) поділу областей, розпочатого 2018-2019 рр. у межах проекту ЦППР «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади» за підтримки Європейського Союзу, який охопив п'ять областей України. 

Проект дозволить охопити дослідженням за відпрацьованою методологією інші 19 областей України і таким чином надати Уряду обґрунтовану пропозицію нового районного (повітового) поділу всіх областей України. Результати досліджень будуть використані Урядом для подальшої імплементації реформи місцевого самоврядування.

 

Мета:

Cприяння реалізації рекомендацій Розділу 10 робочого документа через проведення незалежного моніторингу та вироблення ефективних рекомендацій задля їх досягнення до 2020 року, а також відновлення довіри до судової гілки влади.

 

Результати реалізації проекту

Короткостроковий результат: доведення до відома стану виконання рекомендацій спільного робочого документа «Східне Партнерство – 20 очікуваних досягнень до 2020 р.: фокусуючись на головних пріоритетах та реальних результатах» в Україні, Грузії та Молдові. Напрацювання плану дій з ефективної реалізації рекомендацій робочого документа, формування рекомендацій щодо планів на наступні 5 років.

 

Довгостроковий результат: сприяння відновленню довіри до судової гілки влади через створення незалежної судової гілки влади в Україні, Грузії та Молдові.

18.03.2019 30.04.2019
Міністерство закордонних справ Данії / Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні — EUACI
€ 7,050

Очікувані результати

1. Звіт про оцінку потреб у навчанні:

 

а) інтерв'ю / фокус-групи з детективами НАБУ, прокурорами САП;
б) опитування серед суддів ВАС;
в) звіт з рекомендаціями для майбутніх тренінгів, беручи до уваги специфіку Апеляційної палати ВАС та відсутність досвіду роботи суддею в деяких суддів ВАС. 

 
2. Навчальні матеріали для 4-денного тренінгу, включаючи принаймні одне тематичне дослідження на кожен день навчання.
 
 
3. 4-денний тренінг з питань кваліфікації корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів та з окремих питань кримінального процесу.
 
 

Мета проекту

Розробка проектів Антикорупційної стратегії на 2019–2023 роки та Державної програми з її реалізації, ухвалення та реалізація яких не лише дозволить Україні зробити значний стратегічний крок уперед у реалізації антикорупційної реформи, а й забезпечить всі державні інституції надійним антикорупційним дороговказом та інструментарієм на найближчі п’ять років.

01.12.2018 31.05.2021
Королівство Нідерландів (Програма Матра)
₴ 1,424,699

Проект спрямований на зміцнення судів у західній частині України. Проект передбачає співпрацю принаймні з двома пілотними судами Львівської області, принаймні одним судом у Тернопільській області та одним судом в Івано-Франківській області. Головна ідея - зміцнити сервісну орієнтованість цих судів та наблизити їх до людей.

Основними цілями цього проекту є:

- підвищити рівень поінформованості громадянського суспільства, у тому числі правничої спільноти, про дисциплінарну практику щодо прокурорів за результатами першого року діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- покращити роботу КДКП через удосконалення правового регулювання її дисциплінарної процедури.
 

Завданням проекту є:

- провести аналіз (дослідження) дисциплінарних рішень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; аналіз засобів і ресурсів КДКП для ефективного розгляду дисциплінарних справ та прийняття об'єктивних рішень; формулювання відповідних якісних та кількісних оцінок рішень КДКП та надання рекомендацій щодо вдосконалення виконання Комісією цієї функції, зокрема необхідних змін до законодавства;
 
- підготовка звіту про практику Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; презентація, обговорення та поширення основних результатів проведеного дослідження.
 

Мета

Метою проекту є комплексна оцінка ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2017 році (з оформленням результатів цієї оцінки у вигляді Альтернативного звіту з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики), розробка рекомендацій щодо удосконалення усіх складових антикорупційної політики на найближчий період, а також доведення до відома широкого кола осіб цієї інформації.
 
В Україні реформа політичного фінансування вийшла на найважливіший етап, який спрямований на перехід від статусу де-юре до забезпечення реальної прозорості. 
 
Проект спрямований на підтримку ефективної реалізації реформ та підвищення прозорості фінансування партій за допомогою:
1) аналізу звітів політичних партій щодо дотримання антикорупційного законодавства та перевірку фінансових звітів партій; 
2) моніторингу ефективності установ, що здійснюють реформу політичних фінансів та контроль за партійними фінансами; 
3) сприяння державній політиці щодо прозорості та підзвітності фінансування політичних партій; 
4) підвищення рівня обізнаності громадськості щодо фінансування політичних партій як критерію виборчого вибору.
 
Проект спрямований на такі цільові групи
1) політичні партії; 
2) НАЗК, Рахункова палата України, Центральна виборча комісія, районні та територіальні виборчі комісії, Міністерство юстиції України, Національна поліція України та суди; 
3) Парламент; 
4) активісти та журналісти; 
5) виборці.
 
Проект буде реалізовуватися на національному та регіональному рівнях. Заходи будуть проводитися у 5 регіонах: Львові, Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. 
 
Проект впроваджується CenterUA та Центром політико-правових реформ, провідними неурядовими організаціями у сфері моніторингу фінансування політичних партійта антикорупційної адвокації.
 

Круглий стіл «Напівпрезиденціалізм та інклюзивне врядування в Україні: пропозиції для конституційної реформи» планується у співпраці між IDEA, ЦППР та Програмою RADA.

Запропонований круглий стіл, який планується провести в квітні 2018 року, означатиме публічну презентацію Звіту «Напівпрезиденціалізм та інклюзивне врядування в Україні: пропозиції для конституційної реформи» та об'єднає експертів і практиків для обговорення ключових обмежень та варіантів конституційного дизайну, представлених у звіті. 

10.12.2017 30.11.2018
IFES
₴ 265,800

Основною ціллю проекту є скасування Закону України «Про всеукраїнський референдум».

В межах проекту планується виконання наступних завдань:

 • адвокація прийняття нового референдумного законодавства (доопрацювання та просування в парламенті проекту Закону 2 2145-а);
 • представництво в Конституційному Суді конституційного подання щодо неконституційності Закону України «Про всеукраїнський референдум»;
 • проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо підвищення обізнаності громадян про стан референдумного законодавства.

Проект має два напрямки:

1)      Моніторинг реалізації нового інституту конституційної скарги, в частині реалізації нових конституційних положень щодо конституційної скарги, нової редакції Закону України «Про Конституцій Суд України».

2)      Проведення інформаційно-просвітницької роботи для підвищення обізнаності осіб щодо нового інституту конституційної скарги.

Перший напрямок проекту покликаний здійснити моніторинг реалізації конституційного права осіб, насамперед громадян України, на захист своїх конституційних  прав через подання конституційної скарги.

Після закінчення проекту моніторинг не завершується та буде продовжуватися Центром політико-правових реформ надалі.

В межах проведення моніторингу планується:

·  Розроблення методології моніторингу реалізації нового інституту конституційної скарги

·  Експертна оцінка імплементації конституційних положень щодо конституційної скарги на рівні Закону України «Про Конституційний Суд України», Регламенту Конституційного Суду України та  інших актів КСУ;

· Аналіз поданих конституційних скарг  щодо обґрунтованості, відповідності законодавчим вимогам  з метою виявлення типових помилок при складанні конституційних скарг;

·  Моніторинг діяльності апарату КСУ в частині роботи з конституційними скаргами;

· Моніторинг розгляду Конституційним Судом України поданих конституційних скарг (включно з діяльністю майбутніх Колегій КСУ, які матимуть повноваження щодо відкриття або відмови у відкритті конституційних проваджень за поданими конституційними скаргами) в аспекті виявлення проблем реалізації нового повноваження Конституційним Судом;

· Статистичний аналіз кількості поданих конституційних скарг, відсотку відкриття проваджень КСУ за поданими конституційними скаргами, відсоток прийнятих рішень щодо задоволення таких скарг тощо;

·  Аналіз практики розгляду Конституційним Судом України конституційних скарг;

·  Моніторинг перегляду судами загальної юрисдикції справ у зв’язку з ухваленням рішень КСУ;

· Підготовка Моніторингового Звіту за результатами моніторингу реалізації нового інституту конституційної скарги в аспекті виявлення перших проблем запровадження нового інституту на практиці

·  Підготовка Методичних рекомендацій щодо підготовки та подання конституційних скарг до КСУ.

За результатами проведеного моніторингу планується презентація результатів моніторингу (прес-конференція) та його фахове обговорення на Круглому столі з залученням суддів КСУ, працівників Секретаріату КСУ. Моніторинговий Звіт та розроблені Методичні рекомендації будуть розіслані цільовій аудиторії (Комітету ВРУ з правової політики та правосуддя; Комітету ВРУ з прав людини, національних меншин та міжнародних відносин; Конституційному Суд у України; Уповноваженому ВРУ з прав людини; коаліціям правозахисним організаціям; громадським організаціям та їх коаліціям, що займаються судової реформою) через засоби електронного зв’язку, що мінімізує використання друкованих матеріалів. Друковані матеріали будуть використовуватися виключно як роздаткові під час проведення заходів.

В межах другого напрямку планується:

·         підвищення обізнаності громадян (в тому числі особливо вразливих) щодо нового інституту конституційної скарги;

·         надання інформаційно-консультативної допомоги правозахисним організаціям в частині складання та подання конституційних скарг;

За результатами проведеного моніторингу, будуть підготовлені Методичні рекомендації щодо підготовки та подання конституційних скарг до КСУ. Такі рекомендації сприятимуть захисту прав осіб, оскільки інститут конституційної скарги є новим та незрозумілим багатьом, та, відповідно, потребуватиме інформаційно-просвітницької роботи.

Розповсюдження Методичних рекомендацій щодо підготовки та подання конституційних скарг до КСУ через:

·         правозахисні організації;

·         центри та бюро надання правової допомоги;

·         громадські організації, які об’єднують або займаються питаннями бідних та вразливих верств населення;

·         Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Планується друк Методичних рекомендацій Шрифтом Брайля для осіб із вадами зору, які будуть розіслані в організації, які надають допомогу особам з інвалідністю по зору (наприклад, Українське товариство сліпих). Надання Методичних рекомендацій щодо підготовки та подання конституційних скарг до КСУ в такі організації та установи сприятиме практичній реалізації права на подання конституційної скарги та полегшить здійснення захисту прав осіб з інвалідністю по зору.

Також Методичні рекомендації щодо підготовки та подання конституційних скарг до КСУ будуть розіслані в бюро та центри надання правової допомоги. Незахищені, особливо бідні верстви населення звертаються до центрів надання первинної та вторинної допомоги для отримання інформації та допомоги у захисті власних прав. Наявність таких рекомендацій у вказаних центрів та бюро, сприятиме практичній реалізації права на подання конституційної скарги.

В межах проекту буде проведений тренінг (на 20 осіб) для представників правозахисних та громадських організацій щодо особливостей складання та подання конституційних скарг до КСУ. Оскільки саме такі організації допомагають здійснювати захист прав осіб, важливим є навчання їх представників задля подальшої кваліфікованої роботи з новим інститутом судового захисту прав осіб.

 Метою субгрантування є:
 
 • посилення залучення громадян то громадської активності на національному, регіональному та локальному рівнях;
 • розбудова національної коаліції організацій громадянського суспільства та посилення інституційної та організаційної спроможності ЦППР;
 • посилення спроможності ОГС в усіх регіонах України для їх впливу на владу на державному та локальному рівнях, з метою прискорення реформ. 
 
Цілями субгрантування є: 
 
Побудувати міцні зв’язки та процес обміну досвідом між ОГС, громадськими активістами, владою та журналістами на місцевому рівні.
 
Об’єднати локальні зусилля всього громадянського суспільства воєдино, поширюючи найкращі практики серед ОГС. 
 
Збільшити число громадян, зацікавлених у громадській активності, задля просування демократичних реформ. 
 
Головні активності для фінансування в межах субгрантування:
 
Провести стратегічну сесію, щоб вдосконалити стратегію ЦППР на 2018-2020 рр., яка б включала в себе довготривалі цілі та вимірювані показники їх досягнення, а також план розширення цільових груп та комплексної співпраці з ними. 
 
Відкрити офіси у 5 містах-хабах (Київ, Львів, Одеса, Харків та Дніпро) з потенціалом до розширення в сусідніх регіонах. 
 
Провести сумісні тренінги з регіональними ОГС та органами державної влади. ЦППР буде посилювати комунікації між владою та ключовими стейкхолдерами (представниками регіональних ОГС), щодо пояснення процесів реформування та аналізу внутрішньої політики. 
 
Провести комунікаційну та освітню кампанії в цільових регіонах через представницькі офіси ЦППР, для підтримки демократичних реформ.
 
Очікувані результати: 
 
Міцна мережа ОГС на регіональному та локальному рівнях, яка зможе впливати на органи державної та місцевої влади, на всій території України. 
 
Регіональні ОГС підняли потужність та впливовість власних експертів, полегшуючи процес розвитку місцевого самоуправління. 
 
Моніторинг державного впровадження судової реформ и та реформи прокуратури, здійснення антикорупційної експертизи, а також моніторинг на предмет конституційності дій державної влади.
 
Збільшення кількості громадян, що залучені до громадської активності.
 
Підвищена спроможність ЦППР для просування реформ через вплив на владу за допомогою регіональних ОГС та активістів, підняття експертного потенціалу у цих сферах. 
 
Покращена комунікація між регіональними ОГС та органами державної влади.
 

Вплив проекту буде відчуватися у посилені ролі громадянського суспільства у реформуванні держави, покращенні публічного діалогу між громадянським суспільством та органами влади. Очікується, що громадянське суспільство в цілому, та громадські організації зокрема, стануть більш поінформованими, потужними та впливовими. Влада стане більш ефективною, прозорою і підзвітною. Зросте рівень довіри до влади і водночас вимогливість до неї з боку громадянського суспільства. Рівень корупції у державі знизиться.

Досягти очікуваного впливу вдасться за допомогою комплексного підходу до проблем реформування держави та залучення до цього процесу громадянського суспільства.

Очікується, що буде покращено законодавство у багатьох сферах функціонування держави, зокрема будуть розроблені законопроекти про внесення змін до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про державну службу» та проектів відповідних підзаконних актів; законопроекти «Про адміністративну процедуру», «Про адміністративний збір», «Про всеукраїнський референдум», «Про Конституційний Суд України», законопроекти щодо впровадження нового процесуального законодавства; щодо вдосконалення інституту суду присяжних в Україні; щодо запровадження електронного судочинства; щодо впровадження антикорупційних судів; проекти законів в антикорупційній сфері.

Ці зміни закладуть стале підґрунтя для підвищення підзвітності та прозорості влади, зниження рівня корупції та встановленню в Україні демократії, належного врядування, поваги до прав і свобод людини.

 

Мета

Головною метою проекту є популяризація концепції стратегічного управління в публічному секторі країн Вишеградської четвірки та Україні шляхом проведення тренінгів для публічних управлінців, поширення навчальних матеріалів та проведення кейс-стаді.

05.07.2017 31.08.2017
Міжнародний Інститут сприяння демократії та виборчим процесам (IDEA)
€ 4,200

Надання експертної допомоги в підготовці Звіту з порівняльного конституційного дизайну напівпрезиденціалізму: міркування для України. Організація дискусії щодо питань організації виконавчої влади, розподілу влади між Президентом та Урядом, їх взаємовідносин з парламентом, та інших питань конституційного дизайну напівпрезиденталізму в Україні.

15.05.2017 28.02.2018
Фонд стратегічних програм і фонд двосторонніх програм (BPF) Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії
€ 23,221

Мета

Головною метою є надання експертної підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України в реорганізації міністерського апарату відповідно до Стратегії реформування державного управління та європейських стандартів державного управління, що призведе до нової якості роботи міністерств. Зокрема, в рамках проекту буде надано підтримку в проведенні функціонального аудиту 8 пілотних міністерств та розроблено рекомендації щодо їхньої реорганізації.  

Результати

1. Розроблено методологію аналізу завдано, функцій та структур міністерств на основі зарубіжного досвіду реорганізації міністерств.

2. Проведено аналіз завдань, функцій та структур 8 пілотних міністерств.

3. Розроблено і представлено в Кабінеті Міністрів пропозиції та рекомендації щодо реформування пілотних міністерств. 

Мета

Метою проекту є оптимізація послуг та вдосконалення роботи Центрів надання адміністративних послуг та Центрів соціального захисту населення шляхом представлення персоналу цих установ нових форм та кращих практик організаційного менеджменту, відносин з клієнтами та зовнішньої координації.

Очікувані результати

1. Учасники регіональної конференції поінформовані, і деякі з них бажають взяти участь у серії тренінгів для вдосконалення ситуації.

2. Місцеві органи влади розуміють складнощі та готові взятися до роботи, щоб вирішити їх.

3. Підготовлено поглиблену тренувальну програму міжнародними та місцевими експертами.

4. В результаті отриманих знань, місцеве населення отримує всеохоплюючі та кращої якості послуги, Центри надання адміністративних послуг та Центри соціального захисту населення заощаджують суттєві ресурси завдяки новим формам організаційного та індивідуального робочого тайм-менеджменту.

В межах проекту вже проведено конференцію "Розвиток центрів надання адміністративних послуг, інтеграція соціальних послуг та допомога внутрішньо переміщеним особам" та 6 тренінгів в м.Харкові на тему "Співпраця центрів надання адміністративних послуг та управлінь праці та соціального захисту населення задля покращення якості публічних послуг". 

Мета

Цей проект реалізується з метою підвищення рівня законності та прозорості політичних фінансів в Україні. За для досягнення цієї мети планується реалізувати такі завдання:

1. Забезпечити високий рівень незалежного та об’єктивного громадського контролю за діяльністю НАЗК в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів.

2. Підвищити рівень обізнаності громадськості, представників політичних партій та органів державної влади (передусім – НАБУ, САП, відповідного Комітету ВРУ) про оперативність, повноту, якість та ефективність виконання НАЗК своїх обов’язків в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів.

3. Підвищити ефективність діяльності НАЗК в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів.

Мета

Написання та випуск Науково-практичного коментаря до Закону України «Про державну службу», що орієнтований, в першу чергу, на працівників-практиків – державних службовців, а також на академіків, професорів, студентів, громадських активістів та усіх осіб, що цікавляться проблематикою державної служби та новим Законом.

Очікувані результати

Випуск Науково-практичного коментаря до Закону України «Про державну службу» (1000 примірників).

01.11.2016 20.12.2017
ОБСЄ
€ 91,028

Мета

Мета цього проекту є подвійною:

по-перше – посилити спроможність громадянського суспільства у здійсненні моніторингу судових процесів, та

по-друге – провести аналіз результатів моніторингу у світлі відповідних міжнародних стандартів справедливого судочинства, виявити прогалини в національній системі, які викликають невідповідності міжнародним стандартам, та підготувати рекомендації з метою їхнього усунення.

Для реалізації цих цілей планується організувати навчання 50 спостерігачів, закріпити отримані теоретичні навички під час реалізації програми менторства, провести моніторинг 1400 судових процесів двадцятьма п’ятьма найкраще підготовленими спостерігачами та п’ятьма експертами з моніторингу судових процесів. У межах проекту планується провести моніторинг усіх видів судових процесів у судах, що знаходяться у різних регіонах України (Південь, Північ, Захід, Центр, Схід), включаючи територію не окупованих частин Донецької та Луганської областей України. Також під час проведення моніторингу планується зробити фокус на судових процесах щодо вчинення корупційних правопорушень як на найбільш актуальних у сучасних умовах. За результатами моніторингу буле підготовлено і презентовано звіт.

Очікувані результати

1. Навчання з моніторингу судових процесів для майбутніх спостерігачів

- розроблено навчальну програму на основі методології ОБСЄ із моніторингу судових процесів для українських громадських об’єднань та посібника БДІПЛ із моніторингу судових процесів;

- щонайменше 50 кандидатів відібрано та протреновано з моніторингу судових процесів;

- 50 підготовлених кандидатів пройшли програму менторства з експертами ЦППР з моніторингу судових процесів;

- 25 підготовлених спостерігачів відібрано для проведення моніторингу судових процесів.

2. Здійснено моніторинг 1400 судових засідань.

3. Підготовлено оціночний звіт.

4. Участь у двох презентаціях, організованих ОБСЄ та презентувація результатів моніторингу та основних висновків оціночного звіту.

Станом на середину травня 2017 року громадськими моніторами відвідано вже 174 судових засідання та результати відображено у відповідних анкетах. 

Станом на середину червня 2017 року моніторами відвідано 500 судових засідань у понад 80 судах України. 

Окремі випадки, що траплялися під час судових засідань, відображено у спільноті на Facebook під назвою "Моніторинг судових процесів в Україні"

Мета

Метою проекту є комплексна оцінка ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2016 році (з оформленням результатів цієї оцінки у вигляді Альтернативного звіту з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики), розробка рекомендацій щодо удосконалення усіх складових антикорупційної політики на найближчий період, а також доведення до відома широкого кола осіб цієї інформації.

Наслідки виконання проекту 

В межах проекту проведено інформаційно-роз'яснювальну кампанію для населення та владних структур (публікації в ЗМІ), 1 круглий стіл та 1 прес-сніданок, видано 5 інфографік, друком вийшов Альтернативний звіт та резюме до нього. 

Процес реалізації проекту відображений в рубриці "Альтернативний звіт"

 

Мета

Проект покликаний виявити і описати проблеми функціонування системи правосуддя в умовах війни на основі аналізу правової бази, законопроектних ініціатив, а також статистичних даних, зібраних з різних джерел. Проект є складовою комплексного дослідження спроможності української судової системи належним чином працювати в умовах війни на Сході України. 
 

Діяльність в межах проекту

У межах проекту буде виявлено та проаналізовано закони і законопроекти, а також статистичні дані, які стосуються функціонування правосуддя в умовах війни на Сході України, з метою встановлення та систематизації кола проблем із забезпеченням права на справедливий суд, які потребують вирішення, а також вироблення рекомендацій щодо їх вирішення. 
 

Очікувані результати проекту

Заповнена на основі аналізу законів, інституційних змін, законопроектів, статистичних даних діагностична таблиця з переліком проблем функціонування судової системи в умовах війни на Сході України.
Звіти про: 
 1. законодавчі та інституційні зміни в системі правосуддя, зумовлені війною на Сході України; 
 2. законопроекти, які можуть мати вплив на функціонування судової системи в умовах війни на Сході України; 
 3. відображення у статистичних даних впливу війни на Сході України на функціонування системи правосуддя.
 

 

Мета проекту

Встановити демократичне законодавство щодо проведення референдумів в Україні. 

 

Завдання:

1. Визнання Закону "Про всеукраїнський референдум" КСУ неконституційним. 

2. Прийняття Закону "Про всеукраїнський референдум" в новій редакції відповідно до європейських стандартів

 

Виконавці:

Ю.Кириченко – керівник проекту, експерт

І.Коліушко – експерт

Б.Бондаренко – молодший експерт

 

В результаті проекту було проведено серію заходів інформаційно-роз'яснювального характеру для громадськості щодо проблематики референдуму в Україні; написано наукові статті; друком вийшло видання. Коментарі екпертів ЦППР висвітлено у центральних виданнях ЗМІ України. В межах інформаційної кампанії організовано 1 національний форум; написано 1 Заяву зі зверненням до вищих органів державної влади від 20 громадських організацій; проведено круглі столи в 3-х регіонах України та студентські брейн-ринги в 3-х регіонах України; видано інфографіки, які інформують населення про всі небезпеки чинного Закону "Про всеукраїнський референдум". 

 

Загальна мета 

Моніторинг реалізації Закону України № 731-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії політичній корупції» від 8 жовтня 2015 року (далі - Закон) відповідно до методології, розробленої Радою Європи.

1. Здійснення моніторингу виконання Закону

Моніторинг буде здійснюватися відповідно до Методології, розробленої експертом Ради Європи (див. Додаток ІІ), та охоплюватиме період з моменту набрання чинності відповідних положень Закону України № 731-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» від 8 жовтня 2015 року (далі – Закон) до 10 грудня 2016 року.
 
Мета 1:
 
Здійснення громадського контролю за виконанням Закону відповідними державними органами (насамперед, Національним агентством з питань запобігання корупції, Центральною виборчою комісією,  відповідними правоохоронними органами та Кабінетом Міністрів України), судовими органами (у випадках, коли справи передаються на розгляд до суду), а також основними політичними партіями.
 
Мета 2:
 
Оцінка процесів, пов’язаних із виконанням положень Закону, у таких сферах:
 
1. Рівень готовності політичних партій для реалізації нового законодавства про фінансування політичних партій.
2. Повнота чинної правової бази щодо фінансування політичних партій.
3. Обов’язок політичних партій звітувати відповідно до змін, внесених до Закону України «Про політичні партії в Україні».
4. Належна форма та якість звітів політичних партій.
5. Можливості наглядових органів, серед яких Національне агентство з питань запобігання корупції – в центрі уваги.
6. Взаємодія у сфері нагляду та контролю за фінансуванням політичних партій.
7. Застосування санкцій за порушення норм законодавства про фінансування політичних партій.
 
Таким чином, цей етап реалізації проекту має на меті здійснення якісного громадського контролю за виконанням вимог Закону як основними політичними партіями, так і реалізацією його положень відповідними державними органами (насамперед, Національним агентством з запобігання корупції, Центральною виборчою комісією та Кабінетом Міністрів України).

2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії для підвищення обізнаності громадян про положення Закону та їх реалізацію

Результати проекту

Проект завершено 10 грудня 2016 року. Процес реалізації проекту відображений в рубриці "Протидія політичній корупції", в його рамках розроблені інфографіки. Також проміжний та фінальний звіти є в загальному доступі на сайті Центру політико-правових реформ. 

 

04.07.2016 28.02.2017
Міжнародний фонд Відродження
₴ 1,618,500

Мета 

Впровадження в Україні комплексних реформ у сфері публічної адміністрації за для приведення організації роботи Уряду, міністерств та інших ЦОВВ, а також їх структурних підрозділів до європейських стандартів урядування; створення професійної, політично нейтральної та ефективної державної служби; підвищення якості та зручності надання адміністративних послуг; забезпечення діяльності вищих органів державної влади (Президента, Парламенту, Уряду) відповідно до стандартів ЄС.

Мета проекту

Надати громадським активістам у великих містах необхідні знання як для впливу на центральну владу з метою прискорення реформ, так і для безпосереднього вирішення питань реформування на місцевому рівні в межах, які дає для цього законодавство. А також проект має зіграти роль каталізатора для їхньої активізації та згуртування.

Наслідки виконання проекту (1-й рік)

ЦППР вдалося сформувати коло громадських організацій по всій Україні, залучити більше 120 місцевих ГО з 25 регіонів України, провести для них навчання (у тренінгах взяв участь 171 активіст), провести конкурс субгрантів та надати методичну й експертну підтримку для місцевих ГО. За результатами конкурсу субгрантів з 41 заявки було відібрано 10 найцікавіших проектів з усіх регіонів України у сферах: розвитку та вдосконалення самоорганізації громадян, сприяння реформуванню місцевого самоврядування, розвитку системи надання адміністративних послуг, становлення нової поліції та реформування інспекційних органів держави, моніторингу впровадження реформ прокуратури та судівництва, антикорупційної експертизи рішень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.

Більше про проект »

 

Проект адмініструється Волинською обласною державною адміністрацією. Загальний бюджет проекту 1 077 599 євро.

ЦППР виступає як асоційований партнер проекту. 

Загальна мета

Формування моделі типових ЦНАПів для малих населених пунктів та об’єднаних громад у контексті децентралізації (на прикладі Волинської, Львівської та Рівненської областей) шляхом впровадження та поширення кращих практик належного врядування.

Конкретні цілі

 • створення 14 нових зразкових ЦНАПів у Волинській, Львівській та Рівненській областях;
 • впровадження е-технологій у ЦНАП Волинської, Рівненської та Львівської областей для надання адміністративних послуг;
 • забезпечення якості та ефективності надання адміністративних послуг у новостворених типових ЦНАПах через обмін досвідом.

Очікувані результати

 • Підвищилася якість та комфорт обслуговування мешканців у ЦНАПах, вдвічі скоротився час на прийом документів від клієнтів;
 • забезпечено можливість отримання адміністративної послуги в електронний спосіб, підвищено поінформованість жителів про надання адміністративних послуг;
 • покращилася ефективність надання адміністратиних послуг мешканцям через підвищення фахового рівня працівників ЦНАП, зменшилася кількість скарг на роботу ЦНАП, забезпечено прозорість процесу надання адмінстративних послуг мешканцям.

 

 

01.11.2015 30.09.2017
Вишеградський фонд
€ 3,500
 
В проекті візьмуть участь різні правові аналітичні центри.
 

Мета

 • встановлення неформальної мережі аналітичних центрів для обміну ідеями, досвідом і знаннями в області розбудови демократії;
 • створення програмного документа, корисного як для аналітичних центрів так і для урядів;
 • встановлення зв'язку між громадськими організаціями та урядом.

 

Актуальність проекту

Відсутність Конституції, яка користується повагою і авторитетністю серед суспільства.

Існуюча Конституція України є надзвичайно слабкою і не виконує свою роль Основного закону країни. Громадяни України не вірять в ефективність Конституції, в той час як уряд схиляється до порушення Основного закону. Причини для цього були наступні:

 1. порушення процедури внесення змін до Конституції України в уряді (у 2004 році, 2010 році, і 2014);
 2. нездатність Конституційного суду захищати Конституцію України; і
 3. збройний опір громадянського суспільства (Революція гідності) проти узурпації влади.

Новий етап у конституційному розвитку в Україні в даний час запущений. Необхідним елементом успішного процесу конституційної реформи є інформування громадськості та залучення незалежних експертів, громадських активістів та активних студентів у процес проектування нових конституційних норм. В даний час процес конституційних реформ характеризується відсутністю відкритості та неадекватним інформуванням громадськості про конституційні процеси і очікувані конституційні зміни. Також  є недостатнім розуміння ролі Конституції у суспільстві. Крім того, не розроблені механізми зворотнього зв'язку для громадянського суспільства щодо інформування влади про необхідні конституційні зміни в інтересах суспільства.

Громадянському суспільству необхідно не тільки брати участь у процесі розробки та делегування експертів до слухань у комітетах, але також необхідно контролювати процес, періодично публікуючи відгуки, що було і не було досягнуто в плані конституційної реформи.

Громадянське суспільство повинно взяти на себе ініціативу широко інформуючи громадськість і створити реальну суспільну потребу в конституційних змінах в суспільстві в цілому, пояснюючи, чому конституційні зміни необхідні.

У зв'язку з цим, в рамках даного проекту ми запускаємо інформаційну кампанію, спрямовану на об'єктивне інформування громадськості щодо конституційної реформи і підвищення престижу Конституції України в суспільстві.

Загальна мета

Посилити суспільний запит на проведення конституційної реформи в інтересах українського суспільства в межах чинної Конституції України.

Цілі

 1. провести інформаційну кампанію на національному рівні щодо процесу конституційної реформи;
 2. провести просвітницьку кампанію в окремих регіонах щодо конституційних змін і процесу конституційної реформи;
 3. консолідувати позиції експертів щодо балансу повноважень та скоординувати діяльність з іншими організаціями громадянського суспільства в Україні щодо процесу конституційної реформи.

Результати

 • Записано 61 телепередачу.
 • Загальна кількість журналістів, які були присутні на регіональних прес-конференціях 223. 
 • Для 41 регіонального журналіста було проведено одноденний тренінг в Києві з залученням найкращих експертів та журналістів в сфері конституційного права.
 • На студентський конкурс есе було отримано 32 роботи студентів з 12 міст.
 • На національному рівні з перевищенням плану було опубліковано 38 статей в періодичних виданнях, експерти інформаційної кампанії взяли участь у 30 телепередачах та 16 радіопередачах.
 • Розроблено 10 інфографік.
 • Протягом 2016 року було підготовлено 9 аналітичних записок щодо проходження конституційної реформи в України.
 • Проведено громадський святковий Концерт-перформанс до 20-річчя Конституції в Національній філармонії.
01.09.2015 30.06.2016
Міжнародний Фонд Відродження
₴ 517,000

Результати проекту

Ознайомитись з результатами антикорупційної експертизи законопроектів VIII скликання.

Опис проекту

Актуальність проекту обумовлюється тим, що рівень корупції в нашій країні продовжує залишатися на високому рівні. Представники держави визнають існування проблеми корупції і обіцяють докладати зусиль для її подолання.

У Верховній Раді України VIII скликання, з листопада 2015 року, значно активізувалась законотворча діяльність. Очевидно, що найближчим часом, у 2015–2016 роках, під впливом відповідних політичних, економічних, соціальних процесів, що відбуваються в України і за кордоном, законотворча активність буде ще більше зростати: Україні треба виходити з економічної кризи, продовжувати реформування багатьох галузей економіки, правоохоронної, судової, військової та багатьох інших сфер діяльності держави.

В цій ситуації слід переламати ситуацію в законотворенні, яка мала місце в останні роки, особливо у 2010–2013 рр., коли закони часто приймались задля створення «корупційних лазівок» у господарській, фінансовій сферах тощо, і зробити все залежне від громадськості для того, щоб не лише уникнути прийняття законів, що міститимуть такі «лазівки» і використовуватимуться для продовження корупційної діяльності, а виключити можливість існування будь-яких корупціогенних факторів в законопроектах. Значну увагу треба приділити і деяким чинним законам, корупціогенні фактори в яких залишились з часів президентства В.Януковича. 

Хоча загалом можливості громадянського суспільства у законотворчій діяльності є обмеженими, саме громадська антикорупційна експертиза, проведення якої прямо передбачено законом, повинна повною мірою використовуватися для системного впливу на цю діяльність.

Оцінка політико-правових, економічних та соціальних наслідків прийняття ключових законопроектів, в яких виявлено корупційні ризики, дозволить спрогнозувати масштаби можливих корупційних загроз та втрати суспільства в разі їх реалізації.

Діяльність в межах проекту полягає у

 • системному здійсненні антикорупційної експертизи законопроектів задля виявлення і усунення корупційних ризиків  у них та підготовки обґрунтованих висновків з рекомендаціями щодо відхилення цих законопроектів або внесення поправок до них;
 • здійсненні антикорупційної експертизи окремих чинних законів, які найчастіше використовуються для продовження корупційної практики суб’єктами, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції», та підготовки обґрунтованих висновків з пропозиціями щодо внесення змін до цих законів.

Очікувані результати проекту

 • суттєве зниження кількості корупційних ризиків у законах;
 • підвищення якості законів через зниження рівня корупційних ризиків у них;
 • забезпечення поінформованості політиків, представників уряду та громадськості про корупційні загрози, які можуть виникнути внаслідок прийняття законів, щодо яких було здійснено антикорупційну експертизу, а також про можливі втрати для суспільства в разі їх прийняття;
 • підвищення обізнаності громадськості про антикорупційну експертизу та її можливості;
 • залучення до проведення антикорупційної експертизи все більш широкого кола суб’єктів і поширення її на все більш широке коло об’єктів експертизи.

 

Лист-подяка від USAID

Результати проекту

Оцінка задоволеності якістю адміністративних послуг управлінь юстиції по областях:

Проблеми, вирішенню яких сприяє проект

У вересні 2012 року був ухвалений Закон України «Про адміністративні послуги», який  зобов’язав усі міста обласного підпорядкування та районні державні адміністрації утворити центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) до 1 січня 2014 року. Цей же закон зобов’язав всіх суб’єктів надання послуг впорядкувати свою діяльність щодо їх надання згідно встановлених вимог.

Незважаючи на те, що закон вже майже три роки чинний, але не вдалось в переважній більшості поліпшити якість надання послуг органами державної влади так і створити належні ЦНАП як єдині інтегровані офіси послуг для громадян.

Міністерству юстиції досі не вдалось реально реформувати систему надання своїх послуг, яка б відповідала потребам громадян.  Це стосується інформування громадян про послуги, формування належних інформаційних і технологічних карток, прозорості прийому громадян і режиму роботи, створення зручних умов очікування і обслуговування, взаємовідносин з органами влади, які створили ЦНАП. Адміністративні послуги територіальні підрозділи Міністерства юстиції надають одночасно у своїх офісах та у ЦНАП міст і районних державних адміністрацій. Вони стосуються  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,  легалізації громадських формувань. Послуги з державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) взагалі не інтегруються до ЦНАП. У травні 2014 року було прийнято розпорядження КМУ №523 згідно якого послуги державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повинні надаватись тільки у ЦНАП. Це розпорядження не всюди виконується територіальними підрозділами Міністерства юстиції. На це впливають як об’єктивні так і суб’єктивні фактори, серед яких відсутність необхідного фінансування, невідповідність вимог чинних законодавчих актів, відсутність політичної волі керівництва територіальних органів тощо.

Але 2 червня 2015 року народними депутатами України внесено два законопроекти, розроблені Мін’юстом:  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (реєстраційний №2982) та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (реєстраційний №2983), які передбачають передачу відповідних повноважень органам місцевого самоврядування з 01.01.2016 р.. І цей правильний крок, який потребуватиме значних зусиль для впровадження. 14 липня ці законопроекти прийнято у першому читанні.

Отже,  на даний час процес трансформації сфери адміністративних послуг є дуже складним і неоднозначним. З одного боку, ніби відбувається спроба створення зручних та доступних умов для отримання адміністративних послуг споживачами, є спроба надання деяких послуг через Інтернет, подані законопроекти про передачу повноважень щодо надання послуг органам місцевого самоврядування. Не налагоджена дієва система інформування про послуги, у велику кількість ЦНАП реєстратори і їх послуги не інтегровані, не зменшуються ризики проявів корупції. Тому якість послуг – це виконання законодавчих вимог та врахування очікувань громадян, - для мешканців суттєво не покращується, бо фактично не враховуються їх потреби і очікування. З іншого боку, нарешті намітилася воля до децентралізації адмінпослуг Мінюсту, і при передачі цих повноважень органам місцевого самоврядування важливо запобігти перенесенню негативних практик. Натомість використати усі позитивні практики.  В рамках проекту можна врахувати цей досвід і в розрізі окремих регіонів та міст. 

Тому у такій ситуації, яка є сьогодні, виникає реальна потреба контролю за діяльністю органів влади, зокрема Міністерства юстиції, щодо надання адміністративних послуг. Крім самоконтролю і контролю інших органів влади за якістю послуг, необхідно до цього процесу залучати громадськість. Бо саме громадяни, як споживачі послуг, можуть найбільш об’єктивно оцінити їх якість, а потім спонукати владу поліпшувати її.

Отже, на етапі формування в Україні нової системи надання адміністративних послуг є реальна потреба розвивати ефективний громадський моніторинг цієї сфери. Одним з основних його завдань є контроль за належним виконанням вимог законодавства, яке ухвалюється для впорядкування системи надання адміністративних послуг та поліпшення їх якості. 

Цілі реалізації проекту

 1. Підготовка та проведення громадського моніторингу щодо якості адміністративних послуг Міністерства юстиції;
 2. Публічне обговорення і представлення результатів, формування пропозицій та рекомендацій Міністерству юстиції щодо поліпшення якості послуг.

Основні завдання

 1. Провести підготовку до опитування громадян.
 2. Провести опитування респондентів у 4 регіонах та м. Києві.
 3. Опрацювати отриману інформацію та оцінити рівень задоволеності респондентів  якістю адміністративних послуг Міністерства юстиції. 
 4. Публічно обговорити результати опитування, визначити послуги, які потребують поліпшення, та надати пропозиції щодо цього.
 5. Поширити результати опитування та пропозиції щодо поліпшення якості послуг серед представників Міністерства юстиції, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості та в ЗМІ.

 

30.03.2015 31.01.2016
ПРООН (Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй)
₴ 1,150,000

Результати

У рамках Проекту проведено загальнонаціональне соціологічне опитування населення щодо задоволеності рівнем якості надання адміністративних послуг та локальних соціологічних опитувань у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) у 40 містах України із чисельністю населення понад 100 тис. мешканців.

Опитування проводилося під загальним керівництвом та експертним супроводом Центру політико-правових реформ і під науковим керівництвом Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва».

Центром політико-правових реформ розроблено комплекс запитань, які дозволяють ідентифікувати рівень задоволеності громадян наданням їм адміністративних послуг. Наприклад, у ході опитування з’ясовується, наскільки великими були черги при отриманні адміністративних послуг, наскільки зручними були години прийому, чи вимагали посадові особи додаткові документи, що не передбачені законодавством при зверненні за послугою і т.д.

Аналогічні опитування (національне, та тільки у 10 містах України) вже проводилися у березні 2013 року у грудні 2014 року. І тепер, за умови проведення опитування у листопаді-грудні 2015 року можна буде прослідкувати динаміку змін у загальній якості адміністративних послуг та рівня корупції у цій сфері (це насамперед, загальнонаціональне опитування), а також порівняти якість адміністративних послуг у окремих містах України та рівень розвитку у них інтегрованих офісів — центрів надання адміністративних послуг.  При цьому, на відміну від попередніх досліджень, пропонується взяти до оцінки не 10 міст, а 40 (тобто всі обласні центри та інші міста з більшою чисельністю населення — понад 100 тисяч мешканців). Соціологічне опитування проводитиметься у всіх регіонах України, крім окупованих територій. 

Результати соціологічного дослідження дозволять виявити основні проблеми системи надання адміністративних послуг в Україні, що найбільше турбують громадян, проблемні аспекти організації діяльності ряду ЦНАП та виявити найкращі практики надання адміністративних послуг в Україні. Ці результати будуть корисні органам державної влади для формування політики у цій сфері, суспільству — для оцінки реформ у державі загалом та власних містах, а також багатьом іншим зацікавленим особам (наприклад, міжнародним організаціям та експертам з антикорупції). 

 

 

01.07.2015 31.12.2015
Міжнародний фонд Відродження
₴ 1,050,260

Мета

Проект покликаний сприяти реформі публічної адміністрації за такими напрямками:

 • процес прийняття рішень та робота Секретаріату Кабінету Міністрів України;
 • реформа центральних органів виконавчої влади;
 • реформа державної служби;
 • бюджетна реформа.

Основні результати

 1. Сприяння уряду у формуванні Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро; Державного бюро розслідувань.
 2. Діяльність щодо перевірки й адвокації процесу розгляду і прийняття законопроекту «Про Державне бюро розслідувань» від 12.02.2015 № 2114.

Основні результати

 1. Підготовка та проведення круглого столу щодо Доповіді про механізми компенсації жертвам злочинів в Україні.
 2. Публікація книги «Відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів: європейські стандарти і зарубіжне законодавство»

 

 

 

01.01.2014 31.12.2015
Європейська комісія
€ 218,885

В рамках проекту видано книгу

Мета проекту

 1. підтримувати конституційну та судову реформи відповідно до європейських стандартів і суспільних потреб, а також забезпечити, щоб конституційна реформа проводилась відповідно до порядку, встановленому Конституцією.
 2. підвищити обізнаність громадянського суспільства щодо зобов'язань держави з конституційної та судової реформ в рамках європейської інтеграції, а також про розвиток подій і прогресу у виконанні цих зобов'язань.
 3. в цілях зміцнення потенціалу організацій громадянського суспільства, заохочувати владу проводити реформи відповідно до зобов'язань держави і згідно з європейськими стандартами.

 

 

11.01.2014 30.06.2015
Міжнародний фонд «Відродження»
₴ 348,500

Основні результати

 1. Здійснення антикорупційної експертизи проектів законів та чинних нормативно-правових актів задля виявлення і усунення корупційних ризиків у них.
 2. Поширення кваліфікованих висновків та аналітичних матеріалів у парламентських комітетах, управлінських органах депутатських фракцій, зацікавлених політичних партіях та громадських організаціях.
01.07.2014 30.06.2015
Міжнародний фонд «Відродження»
₴ 1,744,684

Сприяння інституційній організації України як держави, що забезпечує захист прав людини та відповідальна перед громадянами.

15.04.2013 15.04.2015
Інститут відкритого суспільства (ФІВС/FOSI)
$ 70,064

Організація процесу перетворення знань і практик — на підходи чи придатні до застосування інструменти.

01.12.2012 01.03.2015
Програма МАТРА (Королівство Нідерландів)
₴ 688,931

Основні результати

 • Підготовка й розповсюдження аналітичного звіту щодо неформальних практик у судовій системі України з експертними рекомендаціями стосовно їх подолання.
 • Проекти поправок до законів щодо вдосконалення процесу відбору суддів, суддівської кар’єри та відповідальності; усунення політичного впливу на правосуддя, подолання неформальних практик у кримінальному судочинстві.
   
01.02.2014 18.07.2014
Міжнародний фонд «Відродження»
₴ 297,600

Основні результати

 • Здійснення антикорупційної експертизи проектів законів та чинних нормативно-правових актів задля виявлення і усунення корупційних ризиків у них.
 • Поширення кваліфікованих висновків та аналітичних матеріалів у парламентських комітетах, управлінських органах депутатських фракцій, зацікавлених політичних партіях та громадських організаціях.

 

01.09.2013 30.04.2014
Міжнародний фонд «Відродження»
₴ 100,000

Основні результати

 • Моніторинг організації центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)
 • Оцінка організації центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Забезпечення незалежності, прозорості та доступності правосуддя через консолідацію громадянського суспільства, експертного середовища та парламенту для імплементації європейських стандартів у законодавстві щодо судівництва й кримінальної юстиції і у практиці застосування; посилення правових можливостей громадян.

01.09.2012 30.06.2013
Міжнародний фонд «Відродження»
₴ 148,000

Основні результати

 • Сприяння незалежності суддів.
 • Утвердження доброчесності у діяльності суддів.

Реформування публічної адміністрації у Вишеградських країнах відповідно до уроків для Білорусі та України.

Мета

Віднайдення нових практик функціонування прокуратури в Україні.

Основні результати

01.09.2011 01.02.2012
Міжнародний фонд «Відродження»
₴ 0

Підготовка законопроекту «Про прокуратуру» (було схвалено Венеційською комісією).

Цілі

 1. Підняти ефективність судового захисту конституційних прав людини в Україні. Аналіз рішень Конституційного Суду України, Вищого адміністративного суду, Окружного адміністративного суду міста Києва — в контексті ефективності захисту конституційних прав людини від неконституційних та незаконних актів вищих державних органів, зокрема, Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів.
 2. Незалежний контроль за ефективністю конституційних прав людини, щодо їх порушення з боку вищих органів державної влади (Парламенту, Президента та Кабінету Міністрів).

Результати

 1. Короткострокові результати: висвітлення незалежного моніторингу діяльності судової влади у 2010-2011 роках у контексті ефективності захисту конституційних прав людини від їх порушень Парламентом, Президентом, Кабінетом Міністрів.
 2. Довгострокові результати: визначення інструментів постійного моніторингу діяльності судової влади — в контексті ефективності захисту конституційних прав людини від їх порушень Парламентом, Президентом, Кабінетом Міністрів — з метою забезпечити незалежний громадський контроль за діяльністю державної влади з боку громадянського суспільства. Удосконалення судової практики захисту конституційних прав людини. Обізнаність громадян щодо можливостей відновлення їх конституційних прав і свобод у судовому порядку.
01.04.2009 01.06.2011
Німецьке товариство технічного співробітництва (GTZ), Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC), Фонд Фрідріха Науманна «За свободу»
₴ 1,393,200

Основні результати

 1. Створення центрів надання адміністративних послуг.
 2. Публікація практичного посібника «Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності.
 3. Організація та проведення тренінгів для посадовців місцевого самоврядування.
01.02.2010 01.01.2011
Міжнародний фонд «Відродження»
$ 59,980

Результати

 • Незалежний аналіз виконання заходів українським урядом та Європейськими партнерами у пріоритетних сферах Порядку денного Асоціації (ПДА) між Україною і ЄС.
 • Громадська інформаційна кампанія щодо Порядку денного Асоціації (ПДА) між Україною і ЄС та його впровадження.
 • Вплив на впровадження заходів у пріоритетних сферах Порядку денного Асоціації (ПДА) між Україною і ЄС — шляхом регулярного надання інформації про результати аналізу виконання ПДА представниками уряду України та Європейської Комісії.
 • Вплив на виконання заходів в пріоритетних областях України-ЄС Порядку денного асоціації шляхом надання регулярної інформації про результати аналізу виконання представників уряду України і Європейської комісії.

Загальна ціль

 • посилення верховенства права, належного урядування, незалежності правосуддя в Україні відповідно до Європейської політики сусідства з Україною.

Специфічні цілі у сфері реформи публічної адміністрації

 • Розробка належного нормативної бази щодо органів влади та організації публічної адміністрації;
 • Чітке розмежування політичних й адміністративних посад у сфері публічної адміністрації;
 • Розробка законопроекту щодо утвердження політично нейтральної, професійної та стабільної державної служби;
 • Розробка та впровадження закону про адміністративну процедуру (відносини між публічною адміністрацією і приватними особами);
 • Посилення ефективності підготовки і прийняття урядових рішень;
 • Розробка закону про доступ до публічної інформації – для забезпечення прозорості публічної адміністрації

Результати

 • Розроблено Проекти концепцій (документів політики) реформи місцевого самоврядування й адміністративно-територіального устрою: концепцію реформи місцевого самоврядування схвалено Кабінетом міністрів 28.07.09, концепцію реформи адміністративно-територіального устрою – на погодженні в Уряді.
 • Розроблено і внесено до парламенту законопроект про доступ до публічної інформації (після широкої адвокаційної кампанії суб’єктів громадянського суспільства закон прийнято 13.01.2011)
 • Розроблено проект Адміністративно-процедурного кодексу (значний внесок експертів ЦППР)
 • Розроблено законопроекти про міністерства та центральні органи виконавчої влади, а також про державну службу (обидва закони було прийнято парламентом у 2011 р. але з істотними спотвореннями їх положень, що вчинено з огляду на політичні інтереси);
 • У рамках моніторингових заходів забезпечено діалог між урядом та громадянським суспільством.
 • Здійснення постійного моніторингу урядових заходів у сферах правосуддя, кримінальної юстиції, конституційної та адміністративної реформи — з реагуванням на найбільш значущі події у сферах (публічні заходи, прес-конференції тощо).
 • Підготовка експертних висновків, пов’язаних із ключовими законопроектами.
 • Підготовка до кінця 2010 р. публікації звіту «Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2009-2010 роки)» / За заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка. — К.: Конус-Ю, 2011. — 726 с.).

Результати

Підготовка, публікація та поширення серед судів і громадських організацій серії брошур:
Куйбіда Р., Руда Т. Путівник для учасника адміністративного процесу
Куйбіда Р., Руда Т. Путівник для учасника цивільного процесу
Куйбіда Р.О., Руда Т.В. Путівник для учасника кримінального процесу
Куйбіда Р.О., Руда Т.В. Ви плануєте подати позов до суду: що потрібно знати?
Руда Т.В. Як визначити компетентний суд у Вашій справі
Петрова Н.І., Куйбіда Р.О., Руда Т.В. Як і коли можна звернутись до Європейського суду з прав людини?

01.03.2009 01.12.2009
Німецьке товариство технічного співробітництва (GTZ), Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC)
€ 12,000

Результати

 • Посилення обізнаності людей у сфері публічної адміністрації;
 • Аналіз поточної ситуації в Україні;
 • Визначення і доктринальне закріплення «кращих практик» в Україні;
 • Збір інформації й аналіз концепцій та досвіду в країнах Західної Європи, зокрема у Швейцарії і Німеччині;
 • Визначення уроків, що мають бути вивчені для подальшого розвитку місцевого адміністрування в Україні (практичної концепції «універсаму послуг» );
 • Відбір деяких пілотних міст або громад для розробки концепції з практичних змін щодо організації публічного адміністрування, адміністративної процедури та персоналу;
 • Підготовка посібника «Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: Практичний посібник» для практичного використання в усіх містах.
01.01.2009 01.12.2009
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DesPro)
€ 30,000

Результат

Публікація й презентація книги Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Школик А.М.та ін. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України, — К., Москаленко О. М., 2012. — 212 с.

01.01.2008 01.11.2009
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) / Management Systems International (MSI)
$ 65,000

Розробка законопроекту про доступ до публічної інформації, адвокація його прийняття у Верховній раді Україні (законопроект прийнято).

Камеральний аналіз корупційних ризиків у публічній адміністрації, зокрема у сферах адміністративних послуг, а також контрольно-наглядової діяльності.

Основні результати

 • Підготовка статей щодо прозорості судових рішень, проведення круглого столу «Як покращити доступ до правосуддя через підвищення прозорості судової системи» за участю представників Ради суддів України, вищих органів судової влади, державної судової адміністрації.
 • Розроблено і лобійовано проект Закону № 3214 про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо обов'язковості внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру) (законопроект ухвалено у  першому читанні, але надалі відхилено при новій владі у 2010 р.)
 • Вироблення рекомендацій щодо вдосконалення роботи офіційного веб-порталу судової влади та покращення його інтерфейсу (частково враховано Державною судовою адміністрацією), створення сайту Громадської ради Державної судової адміністрації; любіювання пропозицій, щоб заходи безпеки у судах не перешкоджали допуску громадськості до судових засідань.

Основні результати

15.11.2006 02.02.2007
Міжнародний фонд «Відродження»
$ 17,000

Основні результати

 • Підготовка, видання та поширення у судах та серед громадських організацій посібника для учасників судового процесу «Як ознайомитися із судовим рішенням?» / Центр політико-правових реформ; автор-упорядник Т. В. Руда. — К.: Конус-Ю, 2007. — 40 с.).
 • Розробка рекомендацій щодо підвищення прозорості у діяльності судів.
 • Підготовка пропозицій щодо покращення функціонування Єдиного державного реєстру судових рішень.
 • Підготовка та видання статей щодо функціонування Єдиного державного реєстру судових рішень.
 • Організація та проведення круглого столу з відкритості судових рішень.
   
01.01.2006 01.01.2007
Фонд Євразія
$ 34,800

Основні результати

 • Підготовка проекту Концепції реформи публічної адміністрації в Україні.
 • Організація та проведення круглих столів й інших публічних заходів щодо адміністративної реформ.
01.01.2006 01.01.2007
Програма сприяння парламенту України університету Індіани
$ 14,660

Основні результати

 • Підготовка експертних висновків щодо законопроектів, пов’язаних із адміністративною реформою.
 • Підготовка, видання та поширення дослідження щодо публічної служби в Україні.
 • Проведення інформаційної кампанії і публічних заходів з тематики адміністративної реформи.
01.12.2003 01.01.2007
Міжнародний фонд «Відродження»
€ 26,100

Основні результати

01.01.2006 31.12.2006
Канадське бюро з міжнародної освіти (CIDA)
$ 56,407

Основні результати

 • План дій щодо реформування системи органів виконавчої влади в Україні – розроблено, оприлюднено і поширено.
 • Оновлено законопроект «Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади».

Основні результати

 • Організація візитів народних депутатів України до Великої Британії та членів британського парламенту до України — для передачі досвіду роботи опозиції у Великій Британії.
 • Підготовка, видання та поширення інформаційної брошури про досвід опозиції у Великій Британії «Опозиція корисна для вас. Досвід Великої Британії та пропозиції для України» // Автори-упорядники: І. Коліушко, А. Кірмач, К. Бурнет, С. Конончук — Київ, 2007. — 36 с.).
 • Залучення членів парламенту до роботи над законопроектом про опозицію.
01.07.2003 01.03.2006
Міністерство закордонних справ Данії
$ 136,000

Мета 

Cприяти підвищенню рівня усвідомлення прав людини в українському суспільстві та зміцненню політичної волі щодо впровадження й захисту прав людини.
Таку мету передбачалось досягти через розвиток партнерських правозахисних організацій, залучених до спільних адвокаційних заходів. Це сприятиме утвердженню верховенства права та здійснення правосуддя, а також сприянню свободі вираження поглядів і переконань — відповідно до вимог і стандартів ЄС.

Основні результати

 • Розробка спеціального курсу лекцій для суддів «Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод до процедури здійснення судочинства», для того, щоб навчити суддів належному впровадженню приписів Конвенції до правосуддя.
 • Проведення семінар-презентації курсу лекцій для суддів «Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства» (м. Київ, вересень 2005).
 • Видання посібника (Банчук О.А., Куйбіда Р.О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства. — К.: ІКЦ «Леста», 2005. — 116 с.) з рекомендаціями та поширення його серед суддів.
01.09.2004 01.09.2005
Брюссельський Інститут відкритого суспільства / Міжнародний фонд «Відродження»
€ 10,000

Основні результати

 • Підготовка пропозицій зі впровадження Плану дій «Україна — Європейський Союз» у частині належного урядування та правосуддя. Документ було обговорено на круглому столі у Брюсселі: «Співпраця між Європейським Союзом та Україною: посилення верховенства права в Україні». На основі цих пропозицій Кабінет міністрів України схвалив у 2005 році дорожню карту впровадження Плану дій «Україна — ЄС» (2004-2005).
 • ЦППР взяв участь у підготовці документу політики «План дій "Україна — Європейський Союз"», зокрема у частині належного урядування та правосуддя. Документ було представлено на круглому столі  «Співпраця між Європейським Союзом та Україною: посилення верховенства права в Україні», організованого Міжнародним фондом «Відродження» і Брюссельським Інституту відкритого суспільства (відбувся у Брюсселі 16.02.2005). Ця подія була присвячена обговоренню перспектив впровадження Плану дій «Україна — ЄС», беру до уваги пропозиції посилити верховенство права, підготовлені аналітичними центрами України (зокрема й ЦППР).
 • Представники ЦППР зробили доповіді з тем доступу до правосуддя, судової реформи, належного урядування. 22.04.2005 р. Кабінет Міністрів України схвалив План Заходів.

Основні результати

 • Підготовка та видання коментаря «Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар»: у 2 т. / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. — К.: Книги для бізнесу, 2007. — Том 1 — 552 с.; Том 2 - 728 с.), поширення його серед представників громадянського суспільства та суддів адміністративних судів.
20.01.2001 20.01.2001
Фундація українсько-польської співпраці (PAUCI) / Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
$ 20,000

Основні результати

 • Утворення експертної групи з адміністративного права.
 • Проведення семінару-тренінгу за участі польських науковців, а також розробка аналітичних матеріалів із польським досвідом впровадження європейських принципів публічної адміністрації.
 • Здійснення навчальних візитів до Польщі: до Малопольської школи публічної адміністрації (при Краківському університеті економіки).
 • Проведення міжнародної конференцію «Адміністративне право в контексті європейського вибору» (м. Київ, 06-07.02.2004).
 • Видання збірки наукових праць: Адміністративне право в контексті європейського вибору України. Збірник наукових праць. — К.: Міленіум, 2004. — 196 с.