exit
search

Діяльність

Місією ЦППР є сприяння інституційним реформам в Україні задля утвердження демократії, правовладдя та належного врядування.

Конституція України, прийнята у 1996 році закріпила високі стандарти прав людини, примат міжнародного права над національним, установила демократичні інституції. Однак було зрозуміло, що ухвалення Конституції є лише першим кроком, а для її дії необхідним є проведення низки реформ у політико-правовій сфері.

Відтак, ЦППР з моменту свого створення та до цього часу основним своїм завданням ставить розроблення та сприяння втіленню таких реформ, які будуть здатні забезпечити демократію та верховенство права в Україні, і у майбутньому приведуть нашу державу до членства у ЄС.

Відповідно до Копенгагенських критеріїв держава, яка прагне стати частиною європейської політичної спільноти, повинна  забезпечити стабільність установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин. Відтак ЦППР розробляє та сприяє впровадженню реформ, здатних забезпечити демократію, верховенство права та належне урядування, у таких напрямках:

  • Конституціоналізм.
  • Урядування та публічна адміністрація.
  • Судівництво.
  • Кримінальна юстиція.
  • Протикорупція.
  • Розвиток громадянського суспільства.

Діяльність полягає у таких формах роботи:

  1. Розроблення державної політики у певній сфері публічно-правових відносин та сприяння її належному впровадженню. Включає в себе: виявлення проблем державно-правового розвитку; дослідження стану проблеми, аналітичне прогнозування; розробку концепцій реформ; розробку проектів законів та інших нормативно-правових актів; участь у робочих групах, комісіях з розробки законопроекту; правову експертиза законопроектів, ініціювання громадських кампаній з підтримки прийняття певних рішень; моніторинг реалізації прийнятих законів;
  2. Наукова і консультативна діяльність для теоретичного обґрунтування пропонованих змін та донесення правових позицій до суб'єктів прийняття рішень. Полягає у: написанні науково-практичних коментарів, практичних посібників, підручників, монографій, інших наукових публікацій; сприянні здійсненню перекладів та опублікування визначних праць західної правової думки, а також зарубіжних джерел законодавства; наданні правових позицій на запити суддів Конституційного Суду України; підготовці експертних висновків на запити міністерств, інших органів державної влади;
  3. Освітня робота з метою мобілізації політиків та громадськості для вирішення спільних проблем або для проведення навчань конкретних цільових аудиторій. Це - проведення конференцій, семінарів, круглих столів; проведення прес-конференцій, участь у програмах з відповідної тематики у медіа; аналітична публіцистика; проведення тренінгів з конкретних питань прикладного характеру (наприклад, створення та функціонування центрів надання адміністративних послуг, з питань судового процесу, електронного документообігу в органах державної влади і т. д.); написання і розповсюдження серед громадян брошур, інших матеріалів щодо механізмів відстоювання своїх прав у суді, у відносинах із чиновниками і т.д;
  4. Моніторинг діяльності органів влади на предмет дотримання Конституції та законів України, зобов'язань, що випливають із членства у Раді Європи, та умов євроінтеграції. Це охоплює таку роботу:  моніторинг діяльності політичних органів державної влади у правовому секторі; моніторинг виконання плану дій з підписання угоди про асоціацію з ЄС, моніторинг рішень судів (Конституційного, Верховного та Вищого адміністративного — постійно, інших судів — в обсязі, необхідному для виконання конкретних завдань); моніторинг розвитку публічного права; підготовка та оприлюднення моніторингових звітів; надання коментарів для ЗМІ з правовою оцінкою політичних рішень та інших подій.