preloader

Що вас цікавить?

Ігор Коліушко, Віктор Тимощук. “Національна безпека і оборона”. – №5, 2000. – С. 59-63. 

Останнім часом на устах багатьох політиків, державних службовців, журналістів часто лунає словосполучення “адміністративна реформа”, але, на жаль, не всі мають уявлення, що це таке і для чого потрібно. Досить поширеним розумінням адміністративної реформи є її ототожнення із скороченням кількості державних органів та числа державних службовців. Але це не зовсім так.

Адміністративна реформа – це комплекс політико-правових заходів, які полягають у структурних, функціональних та державно-службових перетвореннях, насамперед у сфері виконавчої влади, з метою перетворення її з владно-репресивного механізму на організацію, що служить суспільству, і створення на цій основі ефективної системи державного управління.

Відшукайте матеріал по тегам