preloader

Що вас цікавить?

Новини ЦППР

icon-bee

За оцінками фахівців, обіг коштів  на ринку нерухомості в минулому році досяг розміру в 25 мільярдів гривень. Щорічно в Україні реєструється близько 500 тис. угод, пов`язаних з відчуженням нерухомого майна. Зрозуміло, що ринкові механізми, які, не дивлячись на всі перешкоди, все ж таки поступово формуються на території нашої держави, реагують належним чином на ці процеси.

Наприкінці XX сторіччя розвиток інформаційних технологій призвів до нової форми спілкування з державою – електронного уряду. Вважають, що така форма спілкування з державою приведе не тільки до більш ефективного й менш витратного адміністрування, але й до кардинальних змін взаємовідносин між громадянами і органами державної влади та місцевого самоврядування.

Прийняття Адміністративного процесуального кодексу – одне з першочергових завдань парламенту.

Прийняття нового Закону “Про судоустрій України”, а також Кримінального, Цивільного, Господарського, Сімейного кодексів дало можливість перейти до наступного етапу правової реформи – оновлення процесуального законодавства.

Завдання адміністративного судочинства має полягати у захисті прав, свобод та правових інтересів особи у публічно-правових відносинах від порушень з боку публічної адміністрації (органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування тощо). Це завдання обумовлює особливості адміністративного судочинства, які насамперед проявляються через засади судового процесу.

Важливою гарантією реалізації конституційного принципу відповідальності держави за свою діяльність перед людиною є право кожного оскаржувати в суді рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Складність захисту прав громадян, їх об`єднань, інтересів юридичних осіб у сфері публічних відносин пояснюється їхньою підпорядкованістю, підлеглістю у цих відносинах адміністрації – органам та посадовцям, які здійснюють управлінську функцію і мають право приймати обов`язкові для них рішення. А тому надійність такого захисту повинна забезпечуватися розглядом адміністративних спорів незалежним авторитетним органом – судом, перед яким громадянин і адміністрація є рівними.

Експерти ЦППР

Відшукайте матеріал по тегам