preloader

Що вас цікавить?

Новини ЦППР

icon-bee

Завдання адміністративного судочинства має полягати у захисті прав, свобод та правових інтересів особи у публічно-правових відносинах від порушень з боку публічної адміністрації (органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування тощо). Це завдання обумовлює особливості адміністративного судочинства, які насамперед проявляються через засади судового процесу.

Важливою гарантією реалізації конституційного принципу відповідальності держави за свою діяльність перед людиною є право кожного оскаржувати в суді рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Складність захисту прав громадян, їх об`єднань, інтересів юридичних осіб у сфері публічних відносин пояснюється їхньою підпорядкованістю, підлеглістю у цих відносинах адміністрації – органам та посадовцям, які здійснюють управлінську функцію і мають право приймати обов`язкові для них рішення. А тому надійність такого захисту повинна забезпечуватися розглядом адміністративних спорів незалежним авторитетним органом – судом, перед яким громадянин і адміністрація є рівними.

Дзеркало тижня № 21 (446), 7 – 13 Червня 2003 року

На початку минулого тижня сталася подія, яка, очевидно, була несподіванкою не лише для громадськості, але і для людини, яка формально вважається автором прийнятого рішення. Йдеться про видання Указу Президента «Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади» від 26 травня 2003 року, яким передбачається ліквідація посад державних секретарів міністерств та їх заступників і введення посад перших заступників та заступників міністрів.

Ігор Коліушко, Віктор Тимощук. “Національна безпека і оборона”. – №5, 2000. – С. 59-63. 

Останнім часом на устах багатьох політиків, державних службовців, журналістів часто лунає словосполучення “адміністративна реформа”, але, на жаль, не всі мають уявлення, що це таке і для чого потрібно. Досить поширеним розумінням адміністративної реформи є її ототожнення із скороченням кількості державних органів та числа державних службовців. Але це не зовсім так.

Адміністративна реформа – це комплекс політико-правових заходів, які полягають у структурних, функціональних та державно-службових перетвореннях, насамперед у сфері виконавчої влади, з метою перетворення її з владно-репресивного механізму на організацію, що служить суспільству, і створення на цій основі ефективної системи державного управління.

Експерти ЦППР

Відшукайте матеріал по тегам