preloader

What are you interested in?

Сценарії антикорупційної соціальної реклами


Завантажити

За редакцією М. Хавронюка


Сценарії підготували студенти курсу сертифікатної програми «Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції» «Антикорупційних міждисциплінарних студій» Національного університету «КиєвоМогилянська академія».


You may be interested in: