preloader

What are you interested in?

Інструменти зміцнення довіри до суду в Україні


Завантажити

Р. Куйбіда, М. Середа, M. Жернаков


У документі проаналізовано, які чинники впливають на довіру до суду в Україні, а також надано рекомендації, як її підвищити, у т. ч. з урахуванням міжнародного досвіду. Видання зроблено за підтримки Open Society Foundation.


You may be interested in: