Що вас цікавить?

Публічна служба
Публічна служба
icon-bee

Центр політико-правових реформ — це недержавний аналітичний центр, створений у 1996 році після прийняття Конституції України. Наша місія — сприяння інституційним реформам в Україні задля утвердження демократії, правовладдя та належного врядування.

25 березня 2011 року до Верховної Ради потрапив довгоочікуваний проект Закону «Про державну службу» (нова редакція). Це третій із пакету анонсованих законопроектів, які стосуються адміністративної реформи.

Кабінет Міністрів України у своїй Програмі діяльності «Назустріч людям» серед пріоритетних напрямків інформаційної політики перелічив такі як «неухильне забезпечення принципів свободи слова, висловлення поглядів, безперешкодного доступу громадян до інформації», а серед кроків, які необхідно здійснити зазначив про необхідність «забезпечення прозорості у діяльності всіх органів державної влади» та «започаткування практики публічного діалогу членів Уряду з громадськістю з питань реалізації державної політики».

Розділ, за авторством Ігоря Коліушка та Андрія Кірмача, у колективній монографії – Система розробки і здійснення публічних політик в Україні / Під загальною редакцією О.П.Дем’янчука. – К.: Факт, 2004. – 224 с.: В розділі з позицій державного управління аналізується місце і роль виконавчої влади в процесі вироблення і здійснення державної політики.

Експертне заключення здійсене Нотаріусом Др. Штефаном Курцем (Німеччина) за сприяння Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва. Жовтень 1999 р.

Стаття. Автор: Ігор Коліушко. Видання: Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер‘янова. – К.: Факт, 2003. – С. 302 – 308.

Починаючи з 1998 року, з часу схвалення Концепції адміністративної реформи в Україні, активно обговорюється питання реформування державної служби та відповідно – оновлення законодавства про державну службу. Метою такого реформування є становлення високоефективного, стабільного, політично нейтрального інституту державної служби, який забезпечить підбір і розстановку професійних, чесних і патріотично налаштованих кадрів апарату управління.

Закон України “Про службу в органах державної влади”

Пояснювальна записка до законопроекту “Про службу в органах державної влади” (р.н. 8063)

Проект Закону України “Про службу в органах державної влади” розроблений на заміну чинного Закону “Про державну службу”, з метою забезпечення органів державної влади кваліфікованими, політично нейтральними кадрами для підвищення ефективності роботи цих органів по виконанню завдань держави. Проект підготовлено на засадах визначених Концепцією адміністративної реформи в Україні, положення якої покладено в основу здійснення реформування системи державного управління, відповідно до Указу Президента України від 22 липня 1998 року № 810.

Наприкінці XX сторіччя розвиток інформаційних технологій призвів до нової форми спілкування з державою – електронного уряду. Вважають, що така форма спілкування з державою приведе не тільки до більш ефективного й менш витратного адміністрування, але й до кардинальних змін взаємовідносин між громадянами і органами державної влади та місцевого самоврядування.

Відшукайте матеріал по тегам