preloader

Що вас цікавить?

Професійне самоврядування
Професійне самоврядування
icon-bee

Центр політико-правових реформ — це недержавний аналітичний центр, створений у 1996 році після прийняття Конституції України. Наша місія — сприяння інституційним реформам в Україні задля утвердження демократії, правовладдя та належного врядування.

Розділ: Професійне самоврядування
  • Немає категорій

Відповідно до теорії цивільного права та світового досвіду нормативного регулювання діяльності третього сектору основним критерієм поділу НПО на установи та товариства є організаційна ознака.

В останні роки в Україні поступово зростає увага до формування специфічної науково-практичної категорії – інституту вільних професій. Дана ситуація обумовлена, як об’єктивним розвитком суспільних відносин у державі, так і змінами в свідомості науковців, нормотворців і самих представників вільних професій в частині переоцінки значення вільних професій у сучасному суспільстві.

Відшукайте матеріал по тегам