preloader

Що вас цікавить?

Проблеми імплементації особливих правових режимів в Україні на прикладі введення воєнного стану в 2018 році


Завантажити

Олександр Марусяк


Сьогодні введення особливих правових режимів в Україні передбачає необхідність узгодження політичної волі Президента України та Верховної Ради України. Цей алгоритм убезпечує від ризиків узурпації влади. Однак дана модель виявляється недієвою та незбалансованою, якщо ситуація вимагає ухвалення невідкладних, негайних рішень, зокрема у випадках ухвалення Президентом України рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України.

На прикладі введення воєнного стану в окремих областях України у 2018 році дослідження:

  • демонструє процедурні вади наявної конституційно-правової моделі щодо особливих правових режимів
  • пропонує альтернативні підходи, що вдосконалять окремі процедурні аспекти імплементації особливих правових режимів

Дослідження Олександра Марусяка опубліковане в монографії “Права людини в особливих правових режимах: досвід України: монографія” / Д. С. Терлецький, О. В. Марусяк, Ю. Д. Батан, М. В. Афанасьєва та ін. ; за заг. ред. д.ю.н., проф. М. В. Афанасьєвої. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 356 с.


Вам може бути цікаво