preloader

Що вас цікавить?

Моніторинговий звіт щодо діяльності НАЗК в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів (станом на 1 квітня 2018 року)Центр політико-правових реформ опублікував Звіт, де надав оцінку повноти, оперативності та ефективності виконання       Національним агентством з питань запобігання корупції контролю над політичними партіями за період з 18 березня 2016 р. до 1 квітня 2018 р. 

8 жовтня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» від 8 жовтня 2015 року № 731-VІІІ, яким започаткувала реформу політичних фінансів в Україні.

Новітнє антикорупційне законодавство та законодавство про політичні партії визначило НАЗК головним суб’єктом, відповідальним за забезпечення законності та прозорості політичних фінансів в Україні.

Безпосередня (первинна, процедурна) мета моніторингу, що здійснювався експертами ЦППР, – систематичне оцінювання повноти, якості, оперативності та ефективності виконання НАЗК своїх обов’язків в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів.

Накопичення, систематизація та широке оприлюднення об’єктивної інформації про результати цього оцінювання (додаткові умови, безпосередньо не пов’язані з процесом моніторингу) дозволять досягти двох похідних цілей цього моніторингу:

а) забезпечити високий рівень незалежного та об’єктивного громадського контролю за діяльністю НАЗК в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів;

б) підвищити рівень обізнаності громадськості, представників політичних партій та органів державної влади про оперативність, повноту, якість та ефективність виконання НАЗК своїх обов’язків в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів.

Кінцева мета проведеного моніторингу – визначення основних проблем у сфері забезпечення НАЗК законності та прозорості політичних фінансів. В подальшому ця інформація сприятиме розробці рекомендацій (зокрема, з боку громадськості) та прийняттю відповідних рішень (НАЗК – в контексті здійснення тих чи інших процедур, Парламентом – в контексті удосконалення чинного законодавства тощо) щодо усунення кожної такої проблеми, а отже й підвищенню ефективності діяльності НАЗК в цій сфері.

У цьому Моніторинговому звіті охоплено діяльність НАЗК в контексті забезпечення законності та прозорості політичних фінансів за період з 18 березня 2016 року (день утворення НАЗК) до 1 квітня 2018 року.

Експертами ЦППР було здійснено моніторинг діяльності НАЗК в таких сферах:

1) виконання НАЗК нормотворчих та інтерпретаційних функцій;

2) виконання НАЗК інспекційних (контрольно-наглядових) функцій;

3) діяльність НАЗК як розпорядника бюджетних коштів;

4) виконання функцій із забезпечення прозорості політичних фінансів;

5) виконання НАЗК функцій із забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері фінансування партій;

6) співпраця НАЗК з іншими інституціями під час реалізації своїх функцій у сфері політичних фінансів.

Основні результати цього моніторингу, а також висновки та рекомендації, що з нього випливають, викладені в розділах 1–8 цього Моніторингового звіту.


Вам може бути цікаво