preloader

Що вас цікавить?

Моніторинговий звіт щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів (станом на 1 квітня 2018 року)


Завантажити

М. І. Хавронюк, О. А Банчук, М. Л. Середа, О. О. Сорока, Д. О. Калмиков; за ред. Д. О. Калмикова


Безпосередня (первинна, процедурна) мета моніторингу, що здійснювався експертами ЦППР, – систематичне оцінювання повноти, якості, оперативності та ефективності виконання НАЗК своїх обов’язків в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів.

Накопичення, систематизація та широке оприлюднення об’єктивної інформації про результати цього оцінювання (додаткові умови, безпосередньо не пов’язані з процесом моніторингу) дозволять досягти двох похідних цілей цього моніторингу:

а) забезпечити високий рівень незалежного та об’єктивного громадського контролю за діяльністю НАЗК в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів;

б) підвищити рівень обізнаності громадськості, представників політичних партій та органів державної влади про оперативність, повноту, якість та ефективність виконання НАЗК своїх обов’язків в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів.

Кінцева мета проведеного моніторингу – визначення основних проблем у сфері забезпечення НАЗК законності та прозорості політичних фінансів.

В подальшому ця інформація сприятиме розробці рекомендацій (зокрема, з боку громадськості) та прийняттю відповідних рішень (НАЗК – в контексті здійснення тих чи інших процедур, Парламентом – в контексті удосконалення чинного законодавства тощо) щодо усунення кожної такої проблеми, а отже й підвищенню ефективності діяльності НАЗК в цій сфері.

У цьому Моніторинговому звіті охоплено діяльність НАЗК в контексті забезпечення законності та прозорості політичних фінансів за період з 18 березня 2016 року (день утворення НАЗК) до 1 квітня 2018 року. Як вже було зазначено вище, на НАЗК покладено кілька десятків різного роду обов’язків в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів у п’яти відносно відокремлених сферах відповідальності.

 


Вам може бути цікаво