preloader

Що вас цікавить?

Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар


Завантажити

Редактор: Р.О. Куйбіда


Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди (видання друге, доповнене). – К.: Юстініан, 2009. – 976 с. До авторського колективу увійшли: к.ю.н., керівник проектів ЦППР Банчук О. А., Голова Правління ЦППР, співавтор проекту Кодексу адміністративного судочинства Коліушко І. Б., науковий консультант секретаріату Голови Вищого адміністративного суду України, магістр державного управління Корнута Р. І., к.ю.н., заступник Голови Правління ЦППР, співавтор проекту Кодексу адміністративного судочинства Куйбіда Р. О., суддя Судової палати Верховного Суду України в адміністративних справах, співавтор проекту Кодексу адміністративного судочинства Маринченко В. Л., Голова Вищого адміністративного суду України, співавтор проекту Кодексу адміністративного судочинства Пасенюк О. М., к.ю.н., доцент, радник Голови Вищого адміністративного суду України Перепелюк В. Г., експерт ЦППР Руда Т. В., магістр права (LLM) Оттавського університету (Канада), співавтор проекту Кодексу адміністративного судочинства Сироїд О. І., суддя Вищого адміністративного суду України, Секретар Пленуму Вищого адміністративного суду Смокович М. І., суддя Вищого адміністративного суду України, співавтор проектів змін до Кодексу адміністративного судочинства Сорока М. О., к.ю.н., доцент, суддя Конституційного Суду України, співавтор проекту Кодексу адміністративного судочинства Шишкін В. І. Коментар розроблено за нетрадиційною структурою для полегшення орієнтування у великому масиві інформації. Особливий акцент зроблено на цілях кожної з норм, їхній правовій основі, зв’язку з іншими нормами, часто проводиться аналогія із цивільним судочинством, попереднім регулюванням та зарубіжним досвідом. До авторського колективу науково-практичного коментарю залучено розробників проекту Кодексу, щоб краще пояснити мету обрання того чи іншого варіанта правового регулювання. Усе це сприятиме застосовуванню положень Кодексу у відповідності до їхніх цілей. Крім того, у коментарі врахована судова практика, яку було напрацьовано з часу набрання Кодексом чинності.Вам може бути цікаво