preloader

Що вас цікавить?

Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис)


Завантажити

Коліушко І.Б., Авер'янов В.Б., Тимощук В.П., Куйбіда Р.О., Голосніченко І.П.


В даному науково-практичному нарисі піднімається низка важливих проблем, які вимагають наукового обговорення. Зокрема в ньому розглядаються питання адміністративних процедур, управлінських послуг, адмінстративної відповідальності, адміністративного оскарження та адміністративної юстиції. Розв'язання цих питань на належному науковому рівні, з урахуванням іноземного досвіду, їх законодавче регулювання та послідовна практична реалізація сприятиме реальному захисту прав і свобод громадян у відносинах з державою. Основним своїм завданням автори ставили спробу наукового осмислення та обгрунтування шляхів і методів продовження адміністративної реформи з метою покращення становища громадян у відносинах з державою. Разом із цим, розділи даного видання містять багато конкретних пропозицій і прикладів із досвіду інших країн, які можна реалізувати в Україні вже сьогодні. І для цього в багатьох випадках не потрібно нових законів чи указів Президента, достатньо лише бажання конкретних керівників органів державної влади чи місцевого самоврядування проявити творчість і зробити щось для вдосконалення їхньої роботи. Тому цей науково-практичний нарис має зацікавити не лише науковців, а й практиків, від щоденної діяльності яких залежить як оцінюють громадяни України нашу владу. 


Вам може бути цікаво