preloader

Що вас цікавить?

Результати експертного опитування "Новий Верховний Суд: очікування, виклики, перспективи"

07.12.2017
Судівництво /
Судова реформа

Перед початком діяльності нового Верховного Суду ЦППР провів онлайн-анкетування щодо очікувань від роботи нової інституції. В опитуванні взяв участь 421 респондент, з них 340 правників, у т.ч. 36 суддів. Візуалізовані: довіра до спроможності суддів бути некорумпованими, бачення місії нового ВСУ, топ 5 якостей його очільників, найбільші виклики в перший рік роботи ВСУ тощо


Результати експертного опитування

Незадовго до початку діяльності нового Верховного Суду, протягом 28 листопада – 03 грудня 2017 р., Центр політико-правових реформ провів опитування (шляхом онлайн-анкетування) щодо очікувань від роботи нової інституції. В опитуванні взяв участь 421 респондент, з них 340 правників, у т.ч. 36 суддів. Опитування здебільшого є експертним і відображає позицію правників. Водночас окремо виділено суддів і неправників, вибірка яких хоч і не є репрезентативною, однак може показати певні тенденції у поглядах цих груп.

Місія

Справедливе і незалежне судочинство, послідовна судова практика і захист прав людини є тими цінностями, які, на думку опитаних, покликаний утверджувати новий Верховний Суд.

При цьому як правники, так і неюристи на перше місце ставлять "справедливість і незалежність суду", тоді як судді найбільше потребують від нового Верховного Суду прогнозованої та послідовної судової практики.

Учасники опитування могли запропонувати свої варіанти розуміння місії нового Верховного Суду. Ці варіанти були різними: від «лідерство та впровадження в Україні європейських стандартів правосуддя» до «елітний суд для еліти», «черговий залежний від Адміністрації Президента орган».

Очікувані новації

До топ-5 найочікуваніших новацій від нового Верховного Суду увійшли: 1) створення електронної бази позицій Верховного Суду зі зручною системою пошуку; 2) нова добре структурована форма судового рішення і легка для розуміння мова; 3) онлайн-трансляція усіх відкритих судових засідань; 4) повноцінна комунікація зі сторонами через інтернет (електронний суд); 5) регулярні публічні звіти перед суспільством.  

Опитані судді не включили до пріоритетів онлайн-трансляцію відкритих судових засідань, однак вважають важливим для Верховного Суду запровадити екскурсії і лекторій для зацікавлених людей, включаючи школярів і студентів, а також прес-конференції після кожного важливого рішення. 

Респонденти пропонували й свої варіанти новацій: «має бути чітко і безсумнівно зрозуміло ЧОМУ суд вирішив САМЕ ТАК», «дотримання і виконання Конституції і Законів, чого досі ніколи не було!».

Найбільші виклики

Найбільшим викликом для нового Верховного Суду у перший рік роботи правники називають прогнозоване надмірне навантаження, тоді як неюристи на перше місце ставлять недовіру до судової влади загалом, яка може перекинутися і на Верховний Суд, якщо не брати до уваги цей виклик.

Також майже половина усіх опитаних (47%) до викликів відносять також великі суспільні очікування від нового Верховного Суду.

Неюристи до найбільших викликів відносять і внутрішній поділ суддів у Верховному Суді на агентів змін і консерваторів; а судді – відсутність усталеної судової практики самого нового Верховного Суду і велику кількість нових суддів без досвіду роботи у касаційній інстанції.

Респонденти могли й самі назвати ключові виклики, серед варіантів найчастіше лунало про ризики зовнішнього впливу в тому числі корупційні, політичні впливи, намагання інших гілок влади впливати на правосуддя.

Нові стандарти поведінки

І правники, і неюристи однаково упевнені у тому, судді нового Верховного Суду мають запровадити передусім такі нові стандарти поведінки як: 1) негайне оприлюднення фактів втручання з боку політиків і публічних службовців, інших осіб у діяльність Верховного Суду; 2) у разі обґрунтованих публічних звинувачень у нечесній поведінці – звільнення судді з власної ініціативи.

Крім того, опитані респонденти, за винятком суддів, на третє місце поставили вимогу не приватизовувати житло, яке виділене як службове. Водночас судді вважають важливішим, щоб судді нового Верховного Суду вели публічні комунікацій (персональні блоги, виступи на радіо і телебаченні, інтерв’ю тощо), а також відмовилися від автопарку зі службовими авто для кожного судді.

Довіра

37% опитаних повністю або переважно довіряють новому складу Верховного Суду, 40% довіряють лише окремим суддям, але не всьому складу Верховного Суду. Повністю недовіряють новому складу Верховного Суду лише 12% опитаних; стільки ж не змогли визначитися з відповіддю.

Таким чином, Верховному Суду здебільшого довіряє кожен третій опитаний – це дуже гарний показник на фоні загальної недовіри до судової влади (згідно з даними опитування Програми USAID «Нове правосуддя», судам довіряють лише 12 % громадян, тоді як не довіряють 65 %). 

Наскільки Ви довіряєте новому складу Верховного Суду? 

  

При цьому рівень довіри до нового Верховного Суду серед суддів помітно вищий, ніж серед інших правників, тоді як неюристи довіряють значно менше.

Спроможність покращити довіру до суду

Прикметно, що більшість опитаних оптимістично оцінюють перспективи нового Верховного Суду. 52% вірять, що новий Верховний Суд зможе позитивно вплинути на підвищення довіри громадян та бізнесу до української системи правосуддя.

37% не вірять в це.

Чи вірите, що новий Верховний Суд зможе позитивно вплинути на підвищення довіри громадян та бізнесу до української системи правосуддя? 

При цьому судді більш оптимістично налаштовані, тоді як неюристи демонструють більше песимізму.

Спроможність протистояти впливам і корупції

Попри відносно високий рівень довіри до нового Верховного Суду 60% опитаних не вірять, що він буде спроможний протистояти політичним впливам. Водночас кожен третій респондент вважає, що Верховний Суд зможе не піддаватися впливам з боку політиків. Подібне співвідношення спостерігається як серед опитаних суддів, так і неюристів.

Чи вірите Ви, що новий Верховний Суд буде спроможний протистояти політичним впливам?

Водночас кількість тих, хто вважає, що судді нового Верховного Суду будуть доброчесними, зокрема некорумпованими, і навпаки – майже однакова: 44% вірять в це, а 46 % – ні.

Чи вірите Ви, що судді нового Верховного Суду будуть доброчесними (зокрема некорумпованими)?

Однак судді набагато більше впевнені у доброчесності своїх колег у Верховному Суді, ніж інші правники, а тим більше, ніж неюристи, які здебільшого не вірять у доброчесність суддів нового Верховного Суду.

Нові очільники

Щодо очільників нового Верховного Суду, то 43% переконані, що ними мають бути судді Верховного Суду, які були призначенні з числа адвокатів чи науковців; 14% – з числа суддів попередніх Верховного Суду України або вищих спеціалізованих судів, а 11% – з числа суддів місцевих чи апеляційних судів.

При цьому самі судді здебільшого воліють бачити на чолі цього органу суддів, а не нещодавніх адвокатів та науковців.

Хто мав би очолити новий Верховному Суді і касаційні суди в його складі?

Очільники нового Верховного Суду і касаційних судів у його складі, на думку опитаних, повинні мати бездоганну репутацію і щодо них має бути відсутнім висновок Громадської ради доброчесності. Однак судді на перше місце поставили попередній суддівський досвід. Важливими рисами також є харизматичність і публічність, вільне володіння англійською і / або французькою мовами, креативність.

Учасники опитування пропонували також, щоб очільники суду публічно оголосили програму роботи Верховного Суду, були прихильниками незалежності та верховенства права, були політично нейтральними і могли протистояти політичному впливу, знали норми міжнародного права.

Можна висновувати, що новий Верховний Суд на початку своєї діяльності отримав певний кредит довіри, передовсім від правників. Це пов’язано з високими очікуваннями, зокрема щодо впровадження новацій і нових стандартів суддівської поведінки, а також з позитивною оцінкою спроможності Верховного Суду вплинути на підвищення довіри громадян та бізнесу до української системи правосуддя. Водночас перед новим Верховним Судом стоять великі виклики, які непросто буде подолати. У правничої спільноти здебільшого немає впевненості у спроможності нового Верховного Суду протистояти політичним впливам і корупції.

Візуалізація результатів дослідження

Як би Ви визначили місію нового Верховного Суду?

Чи довіряєте Ви новому Верховному Суду?

Чи вірите Ви, що новий Верховний Суд буде спроможний протистояти політичним впливам?

Чи вірите, що новий Верховний Суд зможе позитивно вплинути на підвищення довіри громадян та бізнесу до української системи правосуддя?

Чи вірите Ви, що судді нового Верховного Суду будуть доброчесними (зокрема некорумпованими)?

Хто мав би очолити новий Верховний Суд?

Топ 5 якостей для очільників Верховного Суду

Які новації Верховний Суд має запровадити передусім протягом першого року роботи?

Якими будуть найбільші виклики у перший рік роботи нового Верховного Суду?

Які стандарти поведінки мають запровадити судді нового Верховного Суду?

 Вам може бути цікаво