preloader

Що вас цікавить?

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року відносить розгляд справи незалежним і безстороннім судом до складових права на справедливий суд.

Відшукайте матеріал по тегам