preloader

Що вас цікавить?

12 Травня

Київ

Назад до анонсів

Круглий стіл щодо ініціативи “Партнерство «Відкритий Уряд»


Захід став частиною глобальної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (станом на 21 листопада до неї приєдналися 47 країн світу), маючи за мету вироблення пропозицій експертної спільноти до національного плану дій із впровадження даної ініціативи в Україні. Перший варіант такого Плану дій було розроблено Мін’юстом з порушенням рекомендацій оргкомітету ініціативи.


12 Травня
Київ

5 грудня 2011 р. у Київі відбувся круглий стіл «Пріоритети впровадження в Україні ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Пропозиції громадських експертів». Даний захід було організовано і проведено Українським незалежним центром політичних досліджень, а також Творчим об’єднанням «TOPO» – Контактною групою в Україні Transparency International.

Круглий стіл став частиною глобальної ініціативи (станом на 21 листопада до неї приєдналися 47 країн світу включно з Україною) «Партнерство «Відкритий Уряд», маючи за мету вироблення пропозицій експертної спільноти до національного плану дій зі впровадження даної ініціативи в Україні. З огляду на це, завданнями заходу було ознайомлення із суттю ініціативи «Партнерство Відкритий Уряд» і можливими шляхами її реалізації, а також із проектом Плану заходів по впровадженню ініціативи, розробленим Мінюстом відповідно до міжнародних зобов’язань України від 20 вересня 2011 р. Передбачалося також виокремити пріоритети у реалізації національного плану дій та сформулювати на їх основі відповідні рекомендації.

За планом Мін’юсту українська влада має намір зосередитися у 2012 році на реформах, які є також об’єктом дослідницької уваги і Центру політико-правових реформ – щодо підвищення ролі громадянського суспільства в процесі формування та реалізації державної політики; протидії корупції; посилення ефективності державного управління через впровадження адміністративної реформи; побудови інформаційного суспільства.

Зазначені плани та завдання визначили й компетентний склад учасників закладів. До участі в круглому столі було запрошено представників влади, а саме Адміністрації Президента, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, структурних підрозділів ЦОВВ, представників міжнародних та донорських організацій, а також громадських експертів, зокрема й фахівців Центру політико-правових реформ.

Так, під час засідання експерт ЦППР Олексій Курінний виступив із доповіддю на тему «Принципи здійснення адміністративної реформи. Підходи до реформування публічних послуг», в рамках якої розмежував наміри, реальні кроки та суспільне сприйняття дій влади в процесі реорганізації нею центральних органів виконавчої влади й регуляторних органів, реалізації Анонсованих ініціатив щодо державної служби, боротьби з корупцією, публічних послуг.

Було в черговий раз наголошено на неправомірності та позаконституційності законодавчого нівелювання політичної ролі Уряду через встановлення його повної підконтрольності Президенту – відповідно до законів «Про центральні органи виконавчої влади» (вiд 17.03.2011 № 3166-VI) та «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (вiд 17.03.2011 № 3165-V).

Також було засвідчено непродуманість та спорадичність т. зв. «реформи» центральних органів виконавчої влади з огляду на прийняття низки президентських указів наприкінці 2010 – в 20111 рр. щодо подальшого впорядкування структури ЦОВВ, реорганізації та перейменування окремих органів. Головним недоліком такої реорганізації визначено ліквідацію урядових комітетів у складі структури Кабінету Міністрів, а також урядових органів, перетворення їх на фактично рівно порядкові міністерствам ЦОВВ.

Окрему увагу в доповіді було приділено новому Закону України «Про державну службу», який попри докладне врегулювання багатьох питань державної служби (організації та проведення конкурсу на посаду, організації службової діяльності та її належної оцінки, стажу державної служби, особової справи службовців тощо) – не виправив становище із патронатними працівниками політичних посадовців, а також не прояснив співвідношення загальної державної служби із особливими видами служби (насамперед ідеться про податківців та митників) і, так само, не забезпечив неупередженого інституційного механізму врегулювання сфери державної служби. Значна частина доповіді була присвячена злободенному нині питанню публічних послуг – було відзначено необхідність розробки і впровадження нового систематизованого законодавства, а саме Закону «Про адміністративний збір», встановлення критеріїв платності / безоплатності адмінпослуг, формування критеріїв щодо розміру плати за такі послуги, вирішення питань суб’єктів та ін.

Інші учасники дискусії так само висловлювали критичні зауваження на адресу влади та її псевдореформаторського курсу. За словами модератора круглого столу, керівника програм Українського незалежного центру політичних досліджень Максима Лациби, перший варіант Плану заходів з реалізації в Україні ініціативи «Партнерства «Відкритий Уряд» – було розроблено Міністерством юстиції з порушенням рекомендацій оргкомітету ініціативи.

За словами експерта, документ має розроблятися в форматі широких консультацій з громадськістю. Президент Творчого об’єднання «TOPO» Олексій Хмара наголосив, що іще 1 листопада державою нічого не було зроблено для практичної реалізації зобов’язання своєчасно підготувати національний план із впровадження ініціативи. Але вже 21 листопада з’явився його перший варіант, написаний безпосередньо посадовцями Міністерства юстиції. При цьому на той час будь-яка публічна інформація про те, хто саме в Уряді є персонально відповідальним за впровадження ініціативи ПВУ, а також будь-які інші повідомлення від Уряду про перебіг консультацій з громадськістю – фактично були відсутні.Вам може бути цікаво