exit
search
18 квітня 2018

Моніторинговий звіт щодо діяльності НАЗК в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів (станом на 1 квітня 2018 року)

8 жовтня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» від 8 жовтня 2015 року № 731-VІІІ, яким започаткувала реформу політичних фінансів в Україні.

Новітнє антикорупційне законодавство та законодавство про політичні партії визначило НАЗК головним суб’єктом, відповідальним за забезпечення законності та прозорості політичних фінансів в Україні.

Безпосередня (первинна, процедурна) мета моніторингу, що здійснювався експертами ЦППР, – систематичне оцінювання повноти, якості, оперативності та ефективності виконання НАЗК своїх обов’язків в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів.

Накопичення, систематизація та широке оприлюднення об’єктивної інформації про результати цього оцінювання (додаткові умови, безпосередньо не пов’язані з процесом моніторингу) дозволять досягти двох похідних цілей цього моніторингу:

а) забезпечити високий рівень незалежного та об’єктивного громадського контролю за діяльністю НАЗК в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів;

б) підвищити рівень обізнаності громадськості, представників політичних партій та органів державної влади про оперативність, повноту, якість та ефективність виконання НАЗК своїх обов’язків в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів.

Кінцева мета проведеного моніторингу – визначення основних проблем у сфері забезпечення НАЗК законності та прозорості політичних фінансів. В подальшому ця інформація сприятиме розробці рекомендацій (зокрема, з боку громадськості) та прийняттю відповідних рішень (НАЗК – в контексті здійснення тих чи інших процедур, Парламентом – в контексті удосконалення чинного законодавства тощо) щодо усунення кожної такої проблеми, а отже й підвищенню ефективності діяльності НАЗК в цій сфері.

У цьому Моніторинговому звіті охоплено діяльність НАЗК в контексті забезпечення законності та прозорості політичних фінансів за період з 18 березня 2016 року (день утворення НАЗК) до 1 квітня 2018 року.

Експертами ЦППР було здійснено моніторинг діяльності НАЗК в таких сферах:

1) виконання НАЗК нормотворчих та інтерпретаційних функцій;

2) виконання НАЗК інспекційних (контрольно-наглядових) функцій;

3) діяльність НАЗК як розпорядника бюджетних коштів;

4) виконання функцій із забезпечення прозорості політичних фінансів;

5) виконання НАЗК функцій із забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері фінансування партій;

6) співпраця НАЗК з іншими інституціями під час реалізації своїх функцій у сфері політичних фінансів.

Основні результати цього моніторингу, а також висновки та рекомендації, що з нього випливають, викладені в розділах 1–8 цього Моніторингового звіту.

З усіма іншими матеріалами (законопроектами щодо комплексного удосконалення законодавства про політичні фінанси, узагальненнями судової практики, експертними висновками на закони, законопроекти чи акти НАЗК, матеріалами публічних заходів тощо), підготовленими під час здійснення моніторингу можна ознайомитися на сторінці «Протидія політичній корупції» сайту Центру політико-правових реформ.

Завантажити моніторинговий звіт (укр, pdf)